•  Forside  •  Generelt om fonden  •
•  Travsportens fascination  •  Fondens stifter  •
•   Kapital og overskud  •  Legatansøgning  • 

Kapital og overskud

Fondens kapital består af en grundkapital, hvis årlige overskud overføres til en legatkonto.

Legatkontoen tjener til at sikre tilstedeværelsen af midler til fondens velgørende virksomhed, samt de med fondens drift og administration forbundne udgifter.

Fondens grundkapital skal til stadighed være anbragt i et pengeinstitut til bedst mulig forrentning eller i »guldrandede værdipapirer«. Fonden må ikke drive risikobetonet spekulationsvirksomhed.

Legatkontoens midler skal ligeledes være anbragt i et pengeinstitut til bedst mulig forrentning.

Bestyrelsen træffer bestemmelse om anvendelse af legatkontoens midler, jfr. fondens formålsparagraf.