•  Forside  •  Generelt om fonden  •
•  Travsportens fascination  •  Fondens stifter  •
•   Kapital og overskud  •  Legatansøgning  • 

Generelt om fonden

Fonden er stiftet af gårdejer Hans Nielsen, Vestergård, Skejby ved Århus i 1991.

Fonden har hjemsted i Århus Kommune og har cvr nr. 1544 0481.

Ansøgere skal for at komme i betragtning være eller have været aktivt interesseret i travsport samt hesteopdræt indenfor travsporten.

Fondens formål i øvrigt er at yde legater til fremme af

  1. avls- og forædlingsarbejde af heste, forskningsprojekter indenfor veterinær medicin, primært for så vidt angår heste.
  2. studierejser i forbindelse med nævnte formål.
  3. rekreationsophold for værdigt trængende personer med tilknytning til travsportsmiljøet i Danmark.
  4. træningsophold.
  5. støtte til kuske og ryttere til deltagelse i Internationale arrangementer.
  6. studierejser til kuske, ryttere og andre med tilknytning til travsportsmiljøet.


Der uddeles legater to gange årligt - 1. juni og 1. december.

For at komme i betragtning skal der indsendes ansøgning til fondens bestyrelse ved advokat Henning Lyngsbo, Rolsøgårdvej 18, 8420 Knebel.

En forudsætning for at komme i betragtning ved den førstkommende tildeling af midler fra legatet er, at ansøgningerne - herunder de eventuelt af fondsbestyrelsen ønskede supplerende oplysninger fra ansøgeren - er fondsbestyrelsen i hænde henholdsvis senest den 1. maj og 1. november i det pågældende år.

Legater indberettes til skattemyndighederne i henhold til gældende lov.

Legaterne uddeles efter bestyrelsens skøn i portioner varierende fra 5.000 kr. til 25.000 kr. pr. ansøger. Tidligere legatansøgere kan ansøge igen.


Bestyrelsen anno 2012:

Hennings Lyngsbo, advokat
Arne Theilmann, beslagsmed
Erling Mortensen, statsaut. revisor