•  Forside  •  Generelt om fonden  •
•  Travsportens fascination  •  Fondens stifter  •
•   Kapital og overskud  •  Legatansøgning  • 

Legatansøgning

Legatansøgninger sendes til 

Advokat Henning Lyngsbo
Rolsøgårdvej 18
8420 Knebel


Legatansøgningen skal indeholde oplysning om
  1. Ansøgers navn og adresse
  2. CPR-nr
  3. Telefonnr.
  4. E-mail adresse
  5. Ansøgt beløb
  6. Formålet med ansøgningen
  7. Ansøgers tilknytning til travsporten